Preverite drsnost vaših tal

Merilec drsnosti površine

Povečajte svojo varnost pred padci doma, na delovnih mestih in javnih površinah !!!

Enostaven test drsnosti površine vam pove, če so tla varna oziroma in če je potreben proti-zdrsni postopek. Brez metode testiranja koeficienta trenja, ne moremo biti prepričani, če problem drsenja obstaja, oziroma če obstaja, v kakšni meri. Pomanjkanje tega vedenja lahko povzroči velike stroške pravdanja, visoke premije delavcem in kazenska odgovornost za malomarnost.

Direktiva evropske komisije št.: 89/654/EEC in Evropski zakon o varnosti pri delu št.:31/95, zahtevata, da so javne površine in delovna mesta proti-drsna.

Skoraj vsa nova tla iz keramičnih ploščic imajo minimalni koeficient trenja 0,50 ali več, ko so suha, zato se redko dogajajo spodrsljaji. Če pa ploščice ali druga mineralna tla polijemo z vodo ali drugo tekočino, koeficient trenja dramatično pade. Zaradi prisotnosti maščob in olja na talnih ploščicah, lahko koeficient pade pod minimalno zahtevano mejo za varno talno površino. V drugih primerih , kjer je ploščica glazirana keramika, mokrota povzroči zelo nizek koeficient trenja in sicer 0,15 in manj, kar je zelo nevarno. To je razlog za čimprejšnjo uporabo proti-drsnega postopka.

Nedavne analize zavarovalnic v prehrambeni industriji so na vzorcu 225.000 terjatev ugotovili, da je bilo 40 % izplačil zaradi poškodb, ki so nastale pri zdrsu ali padcu.

V nekaterih razvitih državah so pristojne vladne organizacije sprejele sklep, da mora biti na vseh javnih talnih površinah koeficient trenja najmanj 0.60 na nagibih in klančinah pa 0,80.

PREPREČITE NESREČE PRED ZDRSI IN PADCI IN PREVERITE DRSNOST TAL